Om Grytnäs Leasing

Grytnäs Leasing startade 1989 och sysslar med finansiering av maskiner och inventarier vid leasing.

Styrelsen

Lars Perers

Styrelseordförande
Tel: 0226-465055
Mobil: 070-330 35 24
lars.perers@samrevab.se

Arne Hallgren

VD
Tel: 0226-362 61
arne@grytnasbolagen.se